Manuály

Keď je Vaše dieťa choré, je často ťažké rozlíšiť, kedy je stav veľmi vážny a musíte vyhľadať lekársku pomoc ihneď, a kedy sa ešte môžete o dieťa doma starať sami a počkať na radu od pediatra Vášho dieťaťa.

Naše Manuály o závažnosti zdravotného stavu pre rodičov Vám pomôžu sa zorientovať v závažnosti príznakov. Každý manuál popisuje varovné príznaky, ktoré nesmiete prehliadnuť a poskytuje približný návod, ako postupovať. Varovné príznaky sú označené farebne, podľa naliehavosti zdravotného stavu.

Manuály sú pomôckou, nenahrádzajú lekárske vyšetrenie, a nepopisujú všetky situácie, ktoré môžu u Vášho dieťaťa nastať.

Doplnkové informácie

  • Možnosť parkovania
  • Bezbariérový prístup
  • Príjem nových pacientov
  • Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti spolupracujeme s blízkym pediatrom v čase našej neprítomnosti

Zmluvné poisťovne

  • (24) DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
  • (25) Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • (27) Union zdravotná poisťovňa, a.s.